Rút tiền ATM - MOMO  hoạt động auto 1 giây. Cảm ơn quý khách

THÔNG BÁO
  • Hệ thống XỬ LÝ THẺ + RÚT TIỀN TỰ ĐỘNG 24/24 không nghỉ lễ tết.
  • Quý khách lưu ý không nhập các ký tự đặc biệt vào mã thẻ hay seri như các ký tự = + - ~ ! # $ % ^ & * () _ / . , " ' ; :.
  • Quý khách vui lòng gửi đúng mệnh giá thẻ. SAI Mệnh Giá MẤT THẺ
  • thẻ bị treo quá 5p liên hệ admin để được xử lý
  • Check uy tín: CLICK 
  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB : VIDEO1 - VIDEO2 - VIDEO3 - VIDEO4 - VIDEO5

 

ĐỔI THẺ CÀO
CHIẾT KHẤU ĐỔI THẺ NGÀY 05/12/2022
Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Đại lý 18.50% 18.50% 18.50% 16.50% 16.50% 17.50% 17.50% 20.50% 20.00%
Thành viên 19.50% 19.50% 19.50% 17.50% 17.50% 18.50% 18.50% 21.50% 21.00%
Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Đại lý 19.30% 18.50% 17.50% 18.50% 18.50% 18.50% 18.50% 18.50%
Thành viên 20.30% 19.50% 18.50% 19.50% 19.50% 19.50% 19.50% 19.50%
Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Đại lý 19.50% 19.50% 19.00% 19.50% 19.00% 19.50% 19.50% 19.50%
Thành viên 20.50% 20.50% 20.00% 20.50% 20.00% 20.50% 20.50% 20.50%
Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Đại lý 21.50% 21.50% 25.00% 21.50% 21.50% 21.50% 21.50% 19.00% 19.00%
Thành viên 30.00% 30.00% 25.00% 30.00% 25.00% 21.50% 21.50% 20.00% 20.00%
Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Đại lý 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00%
Thành viên 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%
Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Đại lý 21.00% 21.00% 20.50% 21.50% 21.50% 20.50% 21.50% 21.50%
Thành viên 22.00% 22.00% 21.50% 22.50% 22.50% 21.50% 22.50% 22.50%
Nhóm thành viên 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Đại lý
Thành viên 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 25.00%
Nhóm thành viên 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Đại lý
Thành viên 50.00% 50.00% 40.00% 39.00% 22.00% 20.00%

Hệ thống đổi thẻ cào thành tiền mặt nhanh chóng và uy tín.

Cam kết dịch vụ đảm bảo an toàn, quyền lợi khách hàng và chiết khấu cao nhất!

Thời gian làm việc: 08:00 - 22:00

Fanpage CSKH DOICARD68

Hotline: 0839.116.888

Email: hotro.doicard68@gmail.com

© DOICARD68.COM.
Design & Develop by DOICARD68