NẠP THẺ, RÚT TIỀN MOMO -  ATM hoạt động auto 1 giây 24/24, XUYÊN TẾT ĐỂ PHỤC VỤ AE. Doicard68 Kính chúc AE 2023 PHÁT TÀI PHÁT LỘC- MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG heart

THÔNG BÁO

Hệ thống Auto nạp thẻ cam kết 5s/thẻ, ổn định . Công nghệ API cam kết không nuốt thẻ không làm chậm web của đối tác.

Vào mùa cước cam kết chiết khấu cực tốt chỉ từ 10% đến 20%.

Quý khách lưu ý không nhập các ký tự đặc biệt vào mã thẻ hay seri như các ký tự = + - ~ ! # $ % ^ & * () _ / . , " ' ; :.

Quý khách vui lòng gửi đúng mệnh giá thẻ. Trong trường hợp gửi sai mệnh giá thẻ của quý khách sẽ bị hủy.

Hướng dẫn đổi thẻ cào: Click để xem hướng dẫn

ĐỔI THẺ CÀO
CHIẾT KHẤU ĐỔI THẺ NGÀY 01/06/2023
Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Đại lý 14.50% 14.00% 14.50% 13.50% 13.50% 14.50% 15.50% 16.50% 16.50%
Thành viên 17.50% 17.00% 17.50% 16.50% 16.50% 17.50% 18.50% 19.50% 19.50%
Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Đại lý 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 17.00%
Thành viên 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 20.00%
Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Đại lý 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50%
Thành viên 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50%
Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Đại lý 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50%
Thành viên 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Đại lý 20.50% 20.50% 20.50% 20.50% 20.50% 20.50% 20.50% 20.50% 35.00%
Thành viên 23.50% 23.50% 23.50% 23.50% 23.50% 23.50% 23.50% 23.50% 23.50% 23.50% 23.50% 30.00%
Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Đại lý 18.50% 18.50% 18.50% 18.50% 18.50% 18.50% 18.50% 18.50%
Thành viên 21.50% 21.50% 21.50% 21.50% 21.50% 21.50% 21.50% 21.50%
Nhóm thành viên 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Đại lý
Thành viên 20.50% 20.50% 20.50% 20.50% 20.50%
Nhóm thành viên 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ
Đại lý
Thành viên 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
Nhóm thành viên 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ
Đại lý 15.50% 15.50% 15.50% 15.50% 15.50% 15.50% 15.50% 25.50%
Thành viên 20.00% 20.00%
Nhóm thành viên 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Đại lý 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50%
Thành viên

Hệ thống đổi thẻ cào thành tiền mặt nhanh chóng và uy tín.

Cam kết dịch vụ đảm bảo an toàn, quyền lợi khách hàng và chiết khấu cao nhất!

Thời gian làm việc: 08:00 - 22:00

Fanpage CSKH DOICARD68

Hotline: 0839.116.888

Email: hotro.doicard68@gmail.com

© DOICARD68.COM.
Design & Develop by DOICARD68